Började morgonen med att …..

  1. Lyssna på podden  Ledarredaktionen (SvD) där Ivar Arpi intervjuar infektionsläkare Björn Olsen om Coronavirus och Sveriges strategi.
    Råder det konsensus inom/mellan de agerande myndigheterna där man fastnat i att bekräfta sin egen teori och varit omottagliga för input utifrån?
    Ja det är en fråga vi kommer att få svar på … så småningom.
  2. Se Henrik Jönssons nypublicerade avsnitt om egentligen samma fråga men ur ett kommunikationsperspektiv där han lyfter kreativitet i rådande dualitet. Mycket intressant.
    Så tänker jag också ofta … för mig själv. När jag har en uppfattning eller en speciell föreställning i en fråga …. hejdar jag mig ibland och frågar: Tänk om det är precis tvärt om!
  3. Jag älskar det öppna tänkandet och skruvandet på infallsvinklar.
  4. Jag hatar det enkelspåriga, medlöpande, konsensustvingande, fantasilösa tänkandet.

Rekommenderar båda avsnitten varmt!

Ledarredaktionen (SvD)

Varför bråkar folk om pandemin? Henrik Jönsson.