Självklart får du välja vilka lag du vill vara delägare i!

Reaktionerna du möter med vandalisering och hat visar ansiktet på de små människorna som vill begränsa andra människors val. Så himla sjukt!

Dessa reaktioner  är som en varböld i Sverige. Dessa inskränkta människor saknar egen konstruktivitet. Det är synd om dem! De vill bara rasera för andra människor i sin oförmåga att bygga upp något bra. Både för dem själva och andra.

Destruktivt! Frihetsinskränkande! Osunt!

Sorgligt värre!

Sorgligt också om de kan utföra dessa inskränkande hatiska handlingar utan konsekvenser. Upp med fler kameror!

Handlingar måste få konsekvenser!

Ja det finns hopp! – Hjärtan ersätter det destruktiva.