Anhöriginvandring med fokus på ”den lilla familjen” måste vara möjlig. Barn måste kunna få återförenas med sina föräldrar. Barnperspektiv ska råda – ALLTID!

Men anhöriginvandring ska INTE gälla någon rätt för hela släkter.

Och Sverige måste samordna migrationspolitiken med andra länder – i första hand våra nordiska grannländer men migrationspolitiken borde samordnas på EU-nivå.

Ps. man skulle samtidigt kunna ställa högre krav på förmåga att försörja och inte uppmuntra bidragsberoende/utnyttjande.

Sverige har haft en helt orealistisk – i denna tiden – migrationspolitik som skilt sig avsevärt från omgivningen vilket orsakat stora problem och som fortfarande råder. Man kan faktiskt tala m kaos. Det är ovärdigt ett land som Sverige att sköta integration mm så illa. Vi har haft för dåliga politiker. För fega politiker. Politiker med bristande förmåga till insikt och konsekvensinsikter. Troligen också alldeles för obegåvade och obildade politiker.

Det är så sorgligt! Vi kommer att få dras med konsekvenserna länge länge!

Sverige står inför många problem framöver. De som kommer att drabbas mest är barn, gamla och alla med omsorgsbehov.

Ett lands värdighet kan mätas i hur barn och gamla behandlas, brukar jag uttrycka.

Det tycks som våra gamla får det allt sämre och tänk om det gäller barnen också!?

#barnperspektiv SKA råda