Det mest sansade o nyanserade som skrivits om Ungern i Sverige!

Jättebra att Johan Westerholm också lyfter detta intressanta med att jämföra utvecklingen i två så olika länder i EU som Ungern och Sverige är.

Sverige vs. Ungern – the botten is (troligtvis inte) nådd

*****

https://soundcloud.com/johan-westerholm-409634711/ungern-vs-sverge-the-bottom-is-inte-nadd

***

Jag gillar beskrivande nyanserade berättelser om verkligheten …. Bra Johan Westerholm!

***

… med fakta och allsidig belysning i Sveriges Public Service får man blicka mot stjärnorna – så lågfungerande som det är.