Ja det där med kristna värden kan verkligen diskuteras! Många inom svenska kyrkan lever inte upp till – genom sina handlingar – till vad man betraktar som kristna värden. Så kallade kristna människor i olika tider har utfört förfärliga handlingar. Så sker även i vår tid. Tänk bara på alla katolska präster som förgriper sig på barn. Vilket kristet värde har det!

Men! Vi som ser ”kristna värden” som = handlingar i andan av den Gyllene regeln och att det är detta som delvis format svenska kulturen inser betydelsen i tanken ”kristna värden”.

Allt handlar om hur vi egentligen är mot varandra.

Vi borde lägga möda på att beskriva ”kristna värden” i tidsenliga begrepp. Vi lever i världens mest sekulära samhälle. Bara det ställer ju sådana krav.

”Allt vad i viljen att människorna skola göra mot eder skolen i och göra mot dem.” fick jag lära mig i söndagsskolan. Naturligtvis har jag lämnat svenska kyrkan som vuxen. Där råder inte alls alltid kristna värden.

Hur är vi mot varandra?

Vem vill jag vara – inför mig själv – tillsammans med andra – ???

Vad är att vara människa?

Goda och onda handlingar!

Hur kan vi utveckla sekulära begrepp som beskriver vår svenska kultur?

Det är en fråga för de särskilt kloka och insiktsfulla – definitivt inte präster, imamer eller dylikt!

#barnperspektiv SKA råda

img_4190-2CA1_20151101_linser

 

Länkar: Kristna värden.