Obs 5 alliansledamöter röstade på en vänster-/kommunistledamot som 2-e vice talman. Det är ganska uppseendeväckande faktiskt. De borde röstat blankt men valde aktivt en vänsterkommunist.


På ytterkanterna har vi vänsterkommunister och högernazister. Lika illa båda! Alla som röstar (v) är troligen inte kommunister liksom alla i (sd) troligen inte är nazister.


Blir det en Alliansregering – vilket inte är så troligt tyvärr – men om utifall att så är det 5 ledamöter man ej kan lita på. De både frångick praxis och röstade aktivt på vänsterkommunist. Viktigt för Ulf Kristersson att notera.

Alliansen är på väg att falla – det är c och L som hoppar av.

Vilket parti får igenom mest av sin politik kommande år?

Det är frågan!

Obs! Jag hade önskat att det gula (sd) hade legat till höger men egentligen är det kanske rätt att det ligger hos de rödgröna eftersom de oftast röstar med dem.

Men rätta platsen för både (v) och (sd) är på baksidan.

Mandat i riksdagen 2018