Jag har tänkt till många gånger omkring hur det ageras i vår Riksdag partierna emellan. Man fryser ut sd. Det är samma sak som mobbning. Jag tänker också att detta är inte att vara förebild för våra barn och ungdomar apropå mobbning i skolan.

Samtidigt tycker jag att både vänsterpartiet och sverigedemokraterna är avarter som politiska partier i vår demokrati. V har också varit ett utfryst parti. Det var inte länge sedan socialdemokraterna inte ville ta i v ens med tång. De tvingades så småningom ta bort k-et för kommunisterna – vänsterpartiet kommunisterna.

Enligt våra lagar är ju både v och sd godkända. Båda har valts in i vår Riksdag. Båda är avarter för sin människofientlighet med avsky/hat mot vissa. Båda har en mörk historia med ideologier kopplade till död och förintelse. Ändå röstar folk på dessa partier – frivilligt!

Ska de frysas ut från förhandlingar omkring viktiga frågor att lösa för vårt samhälle?

  • Vad är rätt och vad är fel?
  • Ur ett demokratiperspektiv?
  • Ur ett moraliskt perspektiv?

Jag vet sannerligen inte måste jag erkänna. Jag slår på kommentarerna och hoppas på ngn klok kommentar som vägledning.

Enklast hade ju varit om både v och sd utestängdes.

Hatets rötter - Kommunism Nazism Nationalsocialism Feminism Fascism