Läs!

Alla ansvarsfulla i maktställning – LÄS! Reagera! STOPPA intrång i vår frihet!
Låt religionen förpassas till den privata sfären – Befria oss från religion i det offentliga rummet!