Till alla partier i Sveriges Riksdag!

Skulle ni kunna visa att ni faktiskt kan vara eniga i en viktig fråga med tydligt #barnperspektiv ????

  • Skulle ni kunna bli eniga om att utfärda förbud mot övergrepp på små gossebarn???
  • Skulle ni kunna bli eniga om att det är fel att skära i små värnlösa pojkar???
  • Skulle ni kunna låta ett självklart #barnperspektiv få råda över vuxnas föreställningar???

Det ÄR fel att skära i små pojkars kroppar!

Om det fanns en Gud är jag säker på att den inte gjorde något misstag med pojkkropparna. Alla religioner som finns och har funnits är människoskapade och människors föreställningar utsprånget ur ett behov att tro. Eller att styra människor där en liten elit styr andra.
Människor får naturligtvis tro på vad de vill!

Men!

När det kommer till övergrepp mot barn ska det vara STOPP i varje sunt samhälle!

#barnperspektiv ska råda över religion och vuxnas vidskepelser!

“We are all atheists about most of the gods that humanity has ever believed in. Some of us just go one god further.”
― Richard Dawkins

Heja Island! som troligen blir först med detta förbud.


Till alla Riksdagsledamöter!

Se till att enas i detta – NU!


** Heder åt våra läkare som vägrar utföra könsstympning/omskärelse! **


STOPPA övergrepp på pojkar! #barnperspektiv

Att vi inte redan har ett förbud visar bara vilken mesighet som hittills råder bland våra politiker  – de saknar definitivt #barnperspektiv !