Som sagt … jag följer utvecklingen i Ungern så gott jag kan och tycker det är oerhört intressant att jämföra med utvecklingen i Sverige. Ungern och Sverige är – kan man säga – motsatser i EU när det gäller hur politikerna agerar.

Ungern behandlas inte nådigt i svensk media eller av svenska politiker kan konstateras.

Man får ibland tom intrycket att att Viktor Orbán leder högerextremistiskt parti. Det gör han inte. Han leder Fidesz som motsvarar moderaterna och han styr tillsammans med ett parti som kan sägas motsvara Kd. De har en stark majoritet. Vänstern i Ungern är splittrad och långt ifrån ett hot. (Det högerextremistiska partiet heter Jobbik och motsvarar sd – de sitter inte i regeringen.) Jobbik är mindre än sd (tror jag).

Sedan klart att man inte kan jämföra Fidesz och Moderaterna rakt av. Ungern och Sverige har så väldigt skilda bakgrunder vilket naturligtvis formar. Sverige har levt utan krig och inte varit ockuperat medan Ungern har levt under upprepade ockupationer … av mongoler, turkar och kommunister. Jag tror att tiden under sovjetkommunismen fortfarande präglar djupt. Inte konstigt att en stor majoritet röstade för inträde i EU! Egentligen inte konstigt att man är försiktig fortfarande för tänkbar ‘invasion’.
Ungern är ett litet land med ungefär samma folkmängd som Sverige.

Skulle man gå ut och fråga medborgarna i Ungern om de tycker att Orbán gör ett bra jobb för Ungern och Ungrarna skulle svaret antagligen bli ja.
Skulle man gå ut och fråga om Löfven (s) gör ett bra jobb för Sverige och svenskarna skulle nog svaret bli nej. Bara spekulationer förstås.
Dock – det finns en uppenbar risk i hur man värnar sin relativt nyförvärvade demokrati om man går för långt! Här kommer Orbán att få visa vad han egentligen går för avseende verkliga demokratiska värden. Han balanserar ibland oroväckande … framtiden får döma.

En sak är uppenbart och tydlig Orbán deklarerar klart och tydligt att Ungrarna kommer allra först. Jag tror inte att svenska medborgare upplever att de kommer först.
Vilken är egentligen politiska ledares uppgift? Är det inte att se till de egna medborgarnas väl i första hand!? Jag anser det.

Samhällskontraktet till medborgarna ska vara styrande!  Det är politikernas uppdrag.

Sverige har haft en förödande flyktingpolitik och starkt avvikande från övriga EU-länder. Det har fått konsekvenser.
Ungern har haft en utomordentligt strikt flyktingpolitik vilket de kritiseras hårt för. Jag tror också att det kommer att ge problem för Ungern. De behöver arbetskraft. Det kommer inte att hjälpa tillräckligt med uppmuntran av barnafödsel som sker nu. Men i Ungern är man väldigt rädd för att låta islam vinna mark man värna sitt kristna kulturarv. Dessutom har man tidigare varit under muslimsk ockupation.
Även om jag kan tycka det låter hemskt ibland när man lyssnar på tal så kan jag lättare förstå Ungerns hållning än jag förstår Svenska politiker tidigare hållning i flyktingfrågan.

Det betyder inte att jag inte vill att vi ska hjälpa!!!! Det handlar om hur man hjälper och hur man inser sin förmåga att själv ta emot och hantera integration. I Sverige kan man lugnt ge alla ansvariga politiker underkänt i denna fråga. Vi har ännu inte sett de fulla konsekvenserna … som följer … barnäktenskap, religionsförtryck, hedersförtryck, brottslighet, hat mot grupper, segregering, no-go-zoner, kvinnoförtryck, isolering, skola, sjukvård … mm mm ….

Jag fortsätter att följa Ungern och Sverige – verkligheten visar konsekvenserna av ansvariga politikers beslut.

Sverige - Ungern varandras motsatser. Dt blir intressant att följa utvecklingen!