EU måste vara tydligt när det gäller viktiga demokratiska värden – så som rättsväsendets fristående från staten och liknande. Allt annat är farligt!

EU måste stå upp och vara väldigt tydligt med demokratiska krav för medlemsländerna och frihet för EU-medborgarna.

Därför tycker jag det är helt rätt att EU varnar Polen.

Dock har jag inte alls inställningen att EU ska tvinga länder att ta emot flyktingar. Asylrätten är viktig men den kanske behöver anpassas till den tid vi lever i …

Om vissa länder som Sverige har en helt avvikande generös flyktingmottagning som ställer till problem för hela EU genom att flyktingar tar enorma  risker på olika sätt för att ta sig till Sverige. Kan vi inte lasta och kräva av andra länder att reda upp det vi inte klarar.

Flyktingpolitiken måste samordnas precis som klimatpolitik mm gränsöverskridande viktiga frågor. Försvar ligger ju verkligen i tiden …

EU ska tydliggöra sina frågor att hantera och sedan vara jättetydligt med krav på medlemsländerna.

Sedan tycker jag fortfarande att det är sorgligt att StorBritannien ska lämna … kan inte smälta det.

We are like fish ...