Intressant att lyssna på prof Åsa Wikforss som intervjuas i SVTforum idag. När jag hör rubriken: Faktaresistens – Kunskapen och dess fiender tänker jag …

Faktavinkling – … och dess vänner. Jag tänker då naturligtvis på vårt Public Service som är så till den milda grad vänsterorienterat och ibland verkar uppenbart aktivistiskt.

– Hur kan det få fortskrida undrar jag ofta!?

Vidare tänker jag … de som oftast pratar om faktaresistens är kanske de som vinklar och som irriterar sig på de som inte går på det vinklade.

Ja man kan tänka mycket omkring Fakta – Kunskap – Faktaresistens – Okunskap … och alla ”bubblor” som numera finns.

Själv hyllar jag vetenskap, vetskap, förnuft, fakta, sanning, beskrivning av verkligheten, … osminkade beskrivningar så som de framträder omkring oss … Tolka vill jag göra själv.

Idag har SVT – vårt Public Service – informerat om sin undersökning bland de tio största fackföreningarna omkring ‘me too’ … man informerar inte om vilka de 10 största fackföreningarna är … vilket jag genast undrar över. Det borde nämnts! Undrar om det anges på webbsidan? Hittade inte så jag skrev till @svtnyheter och väntar nu på svar.

Partisympatier inom svensk Public Service!
Partisympatier inom svensk Public Service!

Ett exempel på journalisters svek:

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fulf.adelsohn%2Fposts%2F10155978759814228&width=500