I wonder – wonder I do” ….

Hur kommer det sig att en liten klick tyckare kunde ta så stort utrymme i offentligheten att det t.o.m blir styrande???? Och sannerligen grundat på fake facts!
Ett ämne som behöver bli föremål för forskning!
Apropå debatten om ensamkommande ”barn” = vuxna.SVTVänstern faktaresistent.

Hur kommer det sig att så många – vissa – svenskar känner skuld för den egna etniska tillhörigheten och förringar kulturuttryck som är förknippade med den?
Undran jag fick av nya sajten. Det måste väl finnas en massa liknande om vita. Varför visas inte de?

Hur kommer det sig att man så ofta romantiserar brottslingar och lyfter fram de som placerat sig på andra sidan lagen i stället för att lyfta fram de som sköter sig, lyckas eller gjort något som gagnat andra?
Tänker här bl.a. på SVT med flera fall.

Frågor … frågor … frågor … att fundera omkring …


Fake news – Faktaresistens – Förnekelse av verkligheten – Vinklat & Snedvridet

Vårt Public Service är en bedrövelse!


FAKTA eller FAKE?!
Vad föredrar du?

Klimatfrågan … är minsann viktig! Men bevare oss från oreflekterade föreställningar … och den så sneda debatten …

Klimat - Kurva. Fakta eller Fake ...