Det är fler som söker till Paradise Hotel än till Lärarutbildningen!

Vad säger det om vår tid?

Alla dessa tramsprogram som TV producerar – Filip och Fredrik mfl mfl …

Vad säger det om vår tid?

Varför så få – nästan inga – om unga talanger?

Varför denna förnekelse och totalt undanskymda plats för barns skolframgångar?

Tillräckligt länge har misslyckanden fått ärofyllda platser genom representation på olika sätt – inte minst i TV. Det kan kvalificera till programledarskap i Public Service.

Nu är det hög tid att lyfta fram talangfulla barn i skolan.

Lyft fram framgångarna! Låt de bli förebilder!

Utan att ha varit en värsting först!


#barnperspektiv SKA råda