Jämför med våra socialdemokratiska krypande ministrar!!!!! 

Handslag utan slöja - Melania Trump i Saudi.