Helt oacceptabelt i Moderaterna är …. ja jag kallar det utfrysning … och det är samtidigt brist på civilkurage och samhällsförnuft i ansvarsposition.

  • Det är allvarligt!
  • Det är oacceptabelt!
  • Det kräver återupprättelse!

Typiska exempel som drabbats av detta är Tobias Billström (m) och Finn Bengtsson (m).

TB angående hans varning för massflykt – det passade inte i PK-Sverige att prata om volymer just då – hur lågt kan det bli i Sverige i allvarliga frågor!?

Mesiga politiker som viker sig för PK – helt oacceptabelt!

FB angående DÖ- Decemberöverenskommelsen – det STORA sveket mot väljarna – ett svek som kröntes av Fredrik Reinfeldts flykt därefter – han bara lämnar över röran till Anna Kinnberg Batra – hur fegt var inte detta!?

De låga opinionssiffrorna för moderaterna kan förklaras delvis av detta. Förtroendet skadades allvarligt. Ja rakt djupt in i den moderata själen.

Ang. Fredrik Reinfeldt (m) som ju har fått de högsta gillasiffrorna … han var otroligt bra … i början … sedan försvann förnuftet … sedan återstod endast ….  det ”öppna hjärtat” … och det funkar aldrig utan förnuft!

Volymer - Massor - Migrationspolitik - Billström.