He did a bad job! … said the US president when dismissing the head of FBI investigating him and his former competitor.

– What about the Presidents job? I wonder


About doing a bad job …. om att göra dålig ifrån sig … det gäller inte mest konsekvenser av politiska beslut rörande våra äldre!

Skandalöst minst sagt hur våra äldre har det. De som önskar borde få äldreboende med god service. Näringsrik mat är en självklarhet men saknas av många.

Det finns gamla som glöms bort!

Kvaliten på ett land och ett samhälle kan mätas i hur man tar hand om sina barn och sina gamla.

Sverige får lågt betyg av mig. Jag säger till politikerna:

– Ni gör ett förfärligt dåligt jobb! Så dåligt att det är skamligt!


ett ensamt gammalt liv
minnesrikt och påfyllt med nya upplevelser
satt på olycksaligt undantag


Hur illa får Sverige styras? och Hur länge?