Vilka värden i vårt land och dess styre är värda att värna?

Det är sannerligen en viktig uppgift för varje parti att tydliggöra.

Tiden med dess utmaningar förändras snabbt. Inte lika snabbt sker förändring hos de styrande. De som innehar eller suktar efter ansvar att styra landet.

Våra lagar hänger inte heller med i denna snabba takt. Brottslighet av annan karaktär har inte krupit in utan trängt in över våra öppna gränser och våldtagit vår godtrogna inställning gentemot alla människor.

Det finns faktiskt MÅNGA med onda avsikter! Våld och bedrägeri. Det drabbar intet ont anande medborgare. Medborgare som sällan numera får polisens hjälp.

Det är sannerligen en sorglig utveckling!

Särskilt sorglig blir den eftersom våra ansvariga politiker – påhejade av gaphalsar – tar så lång tid att fatta och inse. Även om de uttalar att de är naiva så händer inget. Politiker pratar och ägnar sig åt ordbajseri! Inget annat. Brist på handling är uppseendeväckande och snudd på genuin inkompetens.

Jag tror inte ens det räcker med skärpning – hos nuvarande styre. Sverige kräver kompetens styret. Sverige är värt ett kompetent styre.

Vi har byggt upp ett fint land – då menar jag inte politikerna – jag menar medborgarna! Det är viktigt att värna och utveckla i en konstruktiva och insiktsfull anda.

Det kräver att partierna tar tag i detta med att tydliggöra vilka värden som är värda att värna. Som följd blir det krav på nya medborgare att omfatta Sveriges grundvärden.

  • I Sverige hamnar inte flickor i helvetet om de inte täcker håret!
  • I Sverige får flickor gifta sig med vem de vill!
  • …. en massa mer naturligtvis
  • odemokratiska och kvinnoförtryckande länder ska inte stödjas
  • demokratiska länder ska stödjas
  • människor i behov av hjälp ute i världen ska hjälpas
  • Sverige ska inte tjäna som korkat land för ”social turism”.
  • Sverige ska samordna regler med andra länder.
  • … en massa mer

Människor som har s.k. hedersaktiva tankar i huvudet ska inte ges utrymme i vårt land.

Inget som strider mot våra grundvärden ska få utrymme i vårt land!

Hur kunde utanförskapet växa sig så starkt och till öar av ”kalifat” i Sverige – med sitt förtryck!? Hur kunde det ske!!!!! Jo – endast med alldeles för naiva, oförmögna och handlingsfattiga politiker!

Människofientlighet och önskningar om andras död – ska bekämpas målmedvetet och vid behov kraftfullt!

Vilka grundvärden ska försvaras och värnas i Sverige – vårt land?

Svara!!!!!!!!


Skydda barn!