Jag skulle vilja få synpunkter på …
Vad krävs för att att ngt ska benämnas populistiskt?
Är det samma regler för vänster och höger avseende populistiskt?
Varför benämns aldrig vänstern/vänsteridéer populistiska?
Är ”populistiskt” endast skapat ur ett vänsterperspektiv?
När är ngt vänsterpopulistiskt?
Säger det inte mer om talespersonen/journalisten om den negativa klangen ”populistisk” används?
(Det förstärker ju den vänsterstämpel som svenskt Public Service fått – rättmätigt men tyvärr.)

Ska man inte kunna kräva av Public Service att använda neutrala tydliga begrepp?


Ja …. jag bara undrar … och vill gärna få svar …
Partisympatier inom svensk Public Service!
Partisympatier inom svensk Public Service!