Idealister och Realister …

Alla är vi idealister i själ och hjärta … de flesta i alla fall … klart vi skulle vilja ha en rättvis värld utan fattigdom och lidande … en värld vi alla delar i samförstånd och omsorg. Så klart!

Några fortsätter att vara idealister i verklighetens vardag …. andra …

… vi andra är realister och ser med ÖPPNA ÖGON hur verkligheten ser ut. Vi betraktar inte verkligheten endast utifrån vårt ÖPPNA HJÄRTA. Vi har hjärnan med i betraktandet.


Sannerligen visar verkligheten att det krävs att hjärnan är med och ögonen öppna.


Bästa Anna Kinberg Batra (m) …. du tvingades kliva in i ”det öppna hjärtat” … utan hjärna … kliv nu ur detta med öppna ögon och klar hjärna
… och så klart låt hjärtat vara med … som alltid

… sätt NU din prägel på moderaterna …med … Öppna Ögon & Klar Hjärna … go!


Visa att det är SAMHÄLLSKONTRAKT för svenska medborgarna som gäller!


Öppna Ögon politik ska gälla!