Dagen för att hedra offren och stå upp tillsammans mot terrorismen …

och

… dagen för diskussioner om strängare straff mm …

Sent ska syndaren vakna! … ligger nära till hands att använda i detta sammanhang.

Tiderna … för politiska uttalanden … ger godkänt för visst och underkänt för annat. Det som varit underkänt länge att framföra är nu helt godkänt att uttala som politisk vilja …

… strängare straff … hårdare inom asylpolitiken … har man fått nej ska man lämna landet … man ska inte längre kunna stanna och gå under jorden.

Två attentat har nu skett av asylsökande som fått avslag. Först på IKEA och nu i Stockholm. 

Varför fanns dessa personer kvar i landet? … är frågan som måste besvaras …

Jag vill ha FAKTA & ALLSIDIG BELYSNING