Ett systemlojalt Public Service … frivilligt … en själv-påtagen uppgift … ja det kan gå så långt att man vänder sig mot medborgarna

Det är vad vi har i Sverige!

Någon uttrycker det tom som så att vi har ett systemkontrollerat Public Service – skillnaden mot diktaturers är att vårt är frivilligt påtaget.

Ja så illa är det numera!

Bedrövligt!

Lika förfärligt illa fungerande som muslimska friskolor som tvingar flickor att sitta längst bak i bussen och låta pojkarna sitta längst fram.

Vart bär det hän?

En journalist i vårt Public Service frågar den inbjudna experten om inte Ryssland själv orsakat terrordådet genom att inte ta till vara på sin muslimska beforlkning. Jag höll på att ramla av stolen när jag hörde denna korade fråga – jag tänkte ”typiskt hjärntvättad journalist” …

Ja Sverige har ett skamligt lågfungerande Public Service!

Partisympatier inom svensk Public Service!
Partisympatier inom svensk Public Service!

En sak till jag tänkt på …

Fridolin (mp) tycker eleverna genom lottning ska få plats till populär välfungerande skola …!!!

Tänk! … om han sagt att elever skulle lottas till dåligt fungerande skolor … för det blir ju effekten också!

Varför inte se till att de dåligt fungerande skolorna försvinner!? Skolan behöver förnuftig och klok politik – inte en korkad!