Är människor lika mycket värda?
  1. Som grundvärdering – Ja!
  2. Som utvärdering – Nej!
  3. Omvärderingen …
För mig är en pedofil inte lika mycket värd som ett barn.
Så är det bara!

FN-originalet står det: “All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Det har till svenska översatts som: ”Alla människor är födda fria och LIKA I VÄRDE och rättigheter”. En direkt felöversättning alltså. Dignity betyder VÄRDIGHET – inte VÄRDE! Skillnaden är himmelsvid. Värde anger hur mycket något är värt ( i pengar, i betydelse etc) Värdighet betyder självaktning, stolthet. Facebook kommentar av Pontus Erfass.


Min kommentar: … Varför har vi politiker som gör bort sig hela tiden? Kan inte partierna se till att ta fram kompetenta kandidater!? 
Sverige visar sig vara mer och mer ur led i tiden!


#barnperspektiv SKA råda