Jag håller med AH i allt. Detta är precis vad jag också tyckt och skrivit om här – bara inte alls lika proffsigt som AH. Belysande referenser och intressant teorival.

Moral är nämligen inte främst en fråga om känslor. Att reflektera över etiska dilemman och moraliska problem kräver förnuft och rationalitet. AH

Det gagnar ju aldrig saken när känslor får styra! Den känslostyrda debatten sker på en låg nivå. En märkligt låg nivå i Sverige kan man konstatera. Tack och lov poppar det emellanåt upp förnuft – inte utan attacker naturligtvis – ibland massiva attacker mot förnuftet – alltid från vänsterhåll.
Det huvudlösa vänsterhållet skulle man kunna säga.
Just debattklimatet beskriver AH träffande. Jag lyfter ut och citera längst ned här.

den banala godheten”. Ann Heberlein

Utan en tanke på vilka konsekvenserna blir agerar både politiker, opinionsbildare och kyrkan under täckmantel av godhet på ett totalt ansvarslöst sätt.

Ann Heberlein – Om debattklimatet i Sverige:

Vi behöver argumentera snarare än känna. Det överspänt känslomässiga tonläget i den svenska politiska och offentliga debatten oroar mig. Diskussionen tycks inte längre handla om vem som har rätt respektive fel – det vill säga vem som anför de rimligaste och mest övertygande argumenten. Nej, diskussionen hamnar allt oftare i påståenden angående enskilda debattörers karaktär och moraliska vandel – man avfärdar helt enkelt sin meningsmotståndare som ”ond”. Det är inte ett rimligt, respektfullt eller fruktbart sätt att föra diskussioner och försöka lösa gemensamma problem på. Att kalla den med avvikande åsikt ”ond” är ett effektivt sätt att döda debatten. Vem vill vara ond?

Wanja och Antje - fd fackbas och ärkebiskopen ”Detta måste få ett slut”, statsminister Stefan Löfvén (s) idag !!! i Aftonbladet. .