Vänsterns fula ansikte!

Oftast siktar vänstern in sig på att anklaga motståndarna för att ställa folkgrupper mot varandra.

Sedan skjuter de själva – vänsterns fula ansikte – in sig på och siktar rakt in i själva hjärtat i humanismen. Humanismens hjärta blöder. De ställer vita mot de s.k. rasifierade (de som är allt annat än vita).

Det sker i Sverige just nu. Det bidrar till att slita isär samhället. Det hindrar allt integrationsarbete. Det är så inhumant det kan bli!

Människor är först och främst människor.

Därefter bör människor betraktas utifrån sina handlingar. På vilket sätt de bidrar för allas bästa. På vilket sätt de bidrar för att få vårt gemensamma att fungera på bästa sätt. Följt av deras kreativa tankar och idéer för ständigt pågående utveckling för ett ännu bättre fungerande samhälle anpassat till tiden. I sista hand utifrån deras naturliga utseende. Däremellan någonstans kanske utifrån deras onaturliga utseende. Här finns naturligtvis mer att tillägga … det finns alltid plats för fler kreativa tankar

Inspirerad av denna artikel i Aftonbladet.

UN_Human