Jag läser på Genusvetenskapliga Institutionen i Lunds sida:

”Genusvetenskap är ett fält där frågor om makt, resursfördelning och ojämlikhet ur ett genusperspektiv står i fokus. Genom att utveckla begrepp och teorier söker genusvetenskapen förklaringar till människors handlingar och förhållanden i samhället som skapar och återskapar ojämlikhet baserat på kön.”

Jag reagerar med tankar och frågor som dyker upp:

-Är verkligen Genusvetenskap detta?
-Det låter väldigt politiskt! Eller?
-Är det politiskt tycker jag det riskerar tappa tillförlitligheten som forskning!
-Det blir då mer ett ”inlägg” i den politiska debatten. Eller?

Upplever detta utomordentligt politiskt:

”Genusvetenskap är ett fält där frågor om makt, resursfördelning och ojämlikhet ur ett genusperspektiv står i fokus.”

Varför inte:

Genusvetenskapen söker förklaringar till företeelser samt människors handlingar och förhållanden i samhället baserat på kön.

Då skulle fältet bli mer öppet och nyanserat samt erbjuda varierat ingångsperspektiv. Eller?

Själv var jag ganska tidig med att lägga ett könsperspektiv på mina uppsatser inom pedagogik/specialpedagogik. Jag lyfte fram skillnader mellan pojkar och flickor tex inom matematiksvårigheter samt läs-och skrivsvårigheter. Kunskap som är viktig för verksamma pedagoger – för elevernas skull.

Kanske andra universitet har en vidsyntare inställning till genusvetenskap. Eller?

 Jag vill ha FAKTA och ALLSIDIG belysning! Inte snävt och vinklat!