Kart att alla vi medborgare i Sverige får en skev rapportering!  Vi som följer samhällsutvecklingen och står i med båda fötterna i verkligheten har vetat detta länge. Tyvärr är det säkert många som inte är lika insatta och inte inser hur skev bild de får genom vårt lågfungerande Public Service.

Sverige är sannerligen värt ett välfungerande Public Service som har ansvarstagande journalister med hög etik i sin arbetsutövning. Så är det inte nu. Få journalister kan sägas ingå i en sådan etik.

Att svenskt Public Service är vänsterorienterat märks framförallt i begreppsval, vinkling, perspektiv för rapportering inom områden, val av kommentatorer, vad som lyfts fram och inte lyfts fram, underlåtenhet att ta reda på fakta, brist på gräv, förkärlek för politiskt spel och opinionsmätningar på bekostnad av gedigen journalistik, mm mm mm ….

Jag vill ha FAKTA & ALLSIDIG belysning

Partisympatier inom svensk Public Service!
   Partisympatier inom svensk Public Service!