Apropå Björklunds utspel …

Gunnar Hökmark (m) ger svar som bygger på sunt förnuft:

”Istället för att utlova stöd till socialdemokratisk regering borde Björklund utlova stöd för en politik präglad av marknadsekonomi, reformer och förnyelse, en human flyktingpolitik och invandringspolitik, en utrikes- och säkerhetspolitik som står upp för frihet och för säkerhet, mot ryska påtryckningar och i gemenskap med hela EU, ett starkt försvar, en ansvarsfull miljö- och klimatpolitik, ett bättre företagsklimat och lägre skatter, valfrihet och mångfald i välvärden och en jämställdhet som bygger på att människor får möjlighet att bryta upp från den kategorisering som antingen gamla traditioner eller nya kvoteringar ger och för de liberala idéer som bär upp det öppna samhället. Att göra stödet till Löfven om två år till ett vallöfte som ersätter politikens konflikter i alla dessa frågor motverkar både en ny majoritet i riksdagen och en ny politik inom alla dessa områden.”

Lyft fram politiken! – Sluta med politiskt spel!