Detta är inte klokt!

Hur tillåts detta ske?

Var är polisen?

Var är svensk lag?

http://www.nrk.no/video/PS*263448