Verkligen intressant!!!

Sänker man skatterna klokt – á la Alliansen – så ökar skatteinkomsterna.
Höjer man skatterna som fantasilös åtgärd – á la rödgrön röra – så minskar skatteinkomsterna ….


 

Betänk också att Sverige under samma tid genomgick två djupa finanskriser… Hur tror ni kurvorna kommer att se ut framöver?

Posted by Anders Hansson on Wednesday, 6 April 2016


Skattetrycket