Apropå Ann Heberlein – Vi måste tala om  Islam GP… och trovärdighet!
Sakkunnig i etikfrågor!!!!!!
OBS! Fullt med faktafel och feltolkning av statistik. 

Fakta – Fel – Media – O-kritiska läsare.

SR Medierna kallar sitt reportage: Faktafel i GP-krönika om kopplingen mellan islam och terrordåd i Europa.

Andreas Bergh:

”Således är det i allt högre utsträckning kritiska läsares förmåga att göra rimlighetsbedömningar och att skilja på sakförhållanden och normativa frågor som avgör nivån på samhällsdebatten.” i SvD.

Faktafel – särskilt från offentliga debattörer – kan få STOR spridning i medierna nu för tiden. Det är en fara!

Viktigt att felaktigheter bemöts med kraft!

Kvarstår: Vi måste tala om Islam! (Dess oförmåga till utveckling och för anpassning i tiden – dess fasta grepp i fundamentalisters händer – dess människofientlighet – dess aggressiva utövning – dess mördande karaktär – dess förtryck av kvinnor m.fl. – …………….)

ISLAM ska också kunna kritiseras – varför skulle den religionen undantas!?
Alice Teudurescu, GP