Apropå Bibeln och allt som utelämnats i den!

Bara att konstatera att det som utelämnats är det mest intressanta!
T.ex. Tomasevangeliet och inte minst Mariaevangeliet.

Samma är det med Public Service – allsidig belysning – i medborgarnas tjänst …

… allt som utelämnas – det som inte lyfts fram – det som inte blir föremål för analys och reflektion …

Det finns alltid ett syfte med val!

Sanningen kommer fram …. till slut ….