Nufinns det tydligen en förteckning över dessa terrorister. Bra! Ska leta upp länken där man kunde läsa om detta. Lägger den sedan i en kommentar