Vad känner du? Gå in på Twitter och svara hur du känner!

Undersökning på Twitter - om Sverige