Svenskar tänker inte själva. De tänker efter grupptryck och i känsloperspektiv – inte förnuftsperspektiv.

Svenskar saknar civilkurage.

Def. Svenskar – jag menar då – alldeles för många – jag menar inte alla!

Därför har vi fått en vansinnigt sned debatt i Sverige. Detta gäller inte minst den visade snedvridna mediarapporteringen dä man även kan tala om mörkning och vilseledning. Undanhållande av information och fakta.

Måtte det koka över ordentligt så något bra ÄNTLIGEN kan komma ur denna sörjan som nu uppenbarats.

Förtroendet för ledande tidningar har rubbats i grunden. Dock heder åt Aftonbladet i grävandet om Kommunal.

Jag vill ha ett kompetent, ansvarsfullt media som jobbar för medborgarna – inte för egna snedvridna idéer eller någon tokig PublicistKlubbs regler!

De som fortsätter missköta förtroendet kommer att gå under och nya alternativ ta plats.

Utländsk media jobbar mycket bättre och mycket intressantare. BBC är min favorit …. än så länge. Definitivt inte undermåliga sneda SVT/SR.

Bara detta med vilka begrepp man väljer att använda visar tydligt politisk hemhörighet och/eller brist på skärpa och kompetens!