SVERIGE

Barn och gamla speciellt men även sjuka ska INTE behöva lida. De är värdemätare för våra politikers förmåga.

Man kan konstatera att våra ansvariga politiker saknar tillräcklig förmåga!