Man måste säga att detta inslag i Studio Ett är högintressant att analysera och diskutera:

SR – om övergreppen i Köln o Sthlm

Känslighet och beröringsskräck i debatten – nästan löjligt – fast för allvarligt och viktigt för att avfärda det som löjligt.

Skulle vara väldigt intressant att höra seriösa journalisters analys av detta inslag.

Min önskan är VERKLIGEN att alla journalister beskriver verkligheten så sann som möjligt – utan hänsynstagande av något slag!

BESKRIV ärligt det som sker!

”Hänsynstagande” av olika slag förvärrar bara och minskar trovärdigheten.

Allvarligt och viktigt!

Självklart finns det kulturella skillnader mellan olika länder i världen. Självklart präglas människor av sin uppväxt (i olika samhällskulturer).

Varför denna löjliga beröringsskräck för KULTURSKILLNADER!?