Sverige måste fungera bättre!

Man kan undra vad som hänt med vårt land!

Varför har vi inte förmått att bättre tydliggöra våra samhällsvärden och därmed krav på nyanlända att respektera dessa!?

  • Hur har det varit möjligt att s.k. ”förortskalifat” fått uppstå?
  • Hur har det varit möjligt att barn könsstympas i vårt land?
  • Hur har det varit möjligt att flickor oskuldsundersöks i vårt land?
  • Hur är det möjligt att statliga medel ges till föreningar/samfund som inte lever enligt våra samhällsvärden?
  • Hur är det möjligt att små flickors liv begränsas p.gr. av föräldrarnas religions?

…. listan kan göras alltför lång!

Jag tillhör dem som gillar mångfald och mångkultur. Jag vill kunna fortsätta hylla mångfalden. Men just nu tvivlar jag på att Sverige klarar utmaningen med ett mångkulturellt samhälle utan att slitas sönder. Ytterligheterna drar isär Sverige. Mångkulturhatarna å sin sida och kalifatsivrarna å sin.

Sverige måste bli extremt tydligt i att klargöra vad som accepteras och vad som inte accepteras. Vad som är Sveriges samhällsordning avseende friheter, ansvar och jämlikhet.