Tänkte på civilisationens utveckling …. hur långt den kommit i olika delar av världen …. där vissa ställen tycks ta längre tid på sig …. trots all kunskap vi har ….

Vi har också haft brutalitet och omänskligt beteende – hos oss. Vikingarna härjade och människor togs som slavar …. stammkrig … hämnd … död … oförsoning i levernet … död!

Vi har också haft det så i vår del av världen. Det finns kvar i andra delar av världen. Mycket påtagligt idag. trots att det inte ”borde” vara så.

Vi har också haft täckning av kvinnor med hucklen och sjalar. Allt i kvinnoförtryckningens anda. Ogifta och gifta har haft olika regler för huvudtäckning. Det finns kvar i våra folkdräkter. På andra ställen i världen är kvinnoförtrycket väldigt påtagligt med regler för vad en kvinna ”får visa” enligt männens regler. En skam att detta förekommer idag. En skam även att kvinnor hävdar att det är deras egen önskan. Det är det aldrig – att underkasta sig männens regler! Du kvinna! – underkasta dig inte några mäns regler!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ja detta med civilisationens utveckling … den har nått olika långt i världen!

På vissa ställen råder fortfarande medeltid …. eller ännu värre! De ligger sannerligen efter i utveckling!

Måste jag säga vilka det gäller!?

Konstateras kan …. religionen gör det inte lättare att nå mänsklighet och civiliserat leverne!

Iran - Saudi Arabia