Med anledning av den befintliga åsiktskorridoren i Sverige vill jag inleda med att deklarera att …
jag är för mångkultur, jag är för EU och det öppna samhället, jag värnar demokrati och yttrandefrihet, jag är för det sekulära samhället och vill värna det, jag är emot religiöst förtryck och religiösa symboler i den offentliga miljön, jag är för en sund/människovänlig livsfilosofi, …. jag anser att Sverige inte behöver varken, v, sd eller mp samt att vänsteraktivister och högeraktivister är vår demokratis avarter.

Som alla vet står världen inför stora problem – terrorism, extremism, krig, våld, övergrepp i stor skala och miljontals människor är på flykt.

En stor andel flyktingar – de som har resurser – planerar sin flykt till det mest fördelaktiga (Sverige, Tyskland). En stor andel ”egentligen-icke-flyktingar” hänger på flyktingstråken. Alla med samma mål – det mest fördelaktiga landet (Sverige, Tyskland).

Det ligger länder emellan – både länder utanför och innanför EU. Flyktingströmmen blir intensivare och intensivare.

Den yttre gränsen i EU havererar. Ett land inser – Ungern! Kanske vill Ungern bara upprätthålla åtagandet om hur flyktingar och asylhanteringen ska ske? Ungern blir och är mer eller mindre orättvist hanterat – beroende på var man tar sitt avstamp. Själv kan jag tycka att Ungern tidigt insåg vart det barkade. Sverige insåg inte ett dyft! Med tiden inser fler och fler länder och likt Ungern upprättas gränsspärrar. Det blir KAOS. Flyktingarna vill ju fram till sina mål – de mest fördelaktiga länderna – Sverige och Tyskland.

Som jag ser det bär Sverige största ansvaret för den uppkomna situationen men tillsammans med Tyskland och i viss mån Österrike.

Hade EU haft likartade asylregler och samordnat sin politik hade situationen troligen varit hanterbar nu. Men Sverige har alltid haft ngt slags ”bror duktig”-syndrome – orealistiskt storhetsvansinne – när det gäller att ”rädda världen”.

Eftersom svenskt Public Service är v/mp-intervenerat har denna andan kunnat få ett ohälsosamt inflytande – alltså en helt orealistisk verklighetsfrånvänd prägling där allt motstridigt blivit rasiststämplat. I Sverige råder en ohälsosam miljö för det öppna samtalet och politiska debatter får en konfliktpräglad retorikanda med slutlig poängräkning. Hur osunt kan det bli! Hur långt ifrån ”i medborgarens tjänst” kan Public Service låtas gå!?

Situationen har blivit ohållbar i Sverige. Gränserna stängs och inresenärer kontrolleras. Flyktingar får sova på gatan. Flyktinganläggningar sätts i brand. Statsministern säger att ”vi har varit naiva”. Vice statsministern säger ”vi har varit tvungna att ta in en verklighetsbild”.

Vad gör Sverige mer – alltså de styrande s, mp, v – jo skyller på de andra EU-länderna! Det är magstarkt! Det är sanslöst omoget – ja inkompetent politiskt sett och i total avsaknad av självkritik!

Sedan finns det massor mer att reflektera omkring – jihadister i flyktingströmmarna – islamister, kriminella, …. Varför är det så många som inte registrerar sig? Vad ämnar de göra?

Sverige är försatt i kritiskt läge, polisen klarar inte av situationen, …. och hur kommer det att bli för medborgarna framöver?

Vad är det för politiker vi har!? Hur osunt får ”tredje statsmakten”/media agera?

Tänk också!!!!!! Tänk alla de flyktingar utan resurser som finns kvar i krisområdena! Tänk på de kostnader Sverige ådragit sig genom politikernas oförmåga på hemmaplan och vilken nytta dessa resurser kunde gjort ute i världen för mångfalden fler människor!!!
TÄNK!!!!

SVERIGE – alltså dess ansvariga politiker samt det mediapräglade debattklimatet – bär största ansvaret för den akuta krissituationen vi befinner oss i!

En sak till! Beröringsskräcken till SD och oförmågan att ta i Integrationspolitiken har naturligtvis bidragit!

Integrationspolitiken och flyktingfrågan är INTE ett partis fråga – det är varje partis ansvar! Varför har ni lagt frågan i sd-s knä!!!!

Många skriver om situationen i världen:
SvD, GP, GP, SvD, Tino, SvD, DN, DN, ….kompletterar med nypublicerade och bästa hittills(som vanligt) av Anna Dahlberg Expressen.

Skillnaden mellan Ungern och Sverige syns i bilden nedan:

Det politiska uppdraget - Skyldigheten!