I Sverige glöms medborgarna bort och ute i Europa ….

– i land efter land – ger medborgarna respektive lands politiker mandat att låta samhällskontraktet stå i centrum.

I Sverige kallas partier som vinner medborgarnas förtroende ute i Europa för ”högernationalistiska” partier. Detta har en negativ klang – vilket förstås är medvetet från medias håll. Val av begrepp säger mycket om den som väljer.

Fidesz i Ungern har tidigare kallats för socialkonservativt men benämns nu högernationalistiskt.

Public Service har ett ansvar när det gäller begreppsval – Public Service eller dess journalister ska inte ha en egen agenda!
Vi har en starkt vänsterorienterad Public Service avseende dess medarbetare. Kom inte och säg att detta inte påverkar!!!!!!!!!!

Public Service – SVT + SR – borde anstränga sig mycket mer för att leva upp till saklighet i medborgarnas tjänst!
Public Service – SVT + SR – borde anstränga sig mycket mer för allsidig belysning i medborgarnas tjänst!

Med så stor andel v+mp bland journalisterna är det lätt att förstå att research, intervjufrågor, begreppsval, mm mm får en vinkling och värst är det när det gäller det politiska ansvarsuppdraget!

Det har förskjutits från att vara ett uppdrag med samhällskontrakt för medborgarna – vilket är politikernas egentliga ansvar …

… har det övergått i att ge MR/HR – vilket är ett frivilliguppdrag – företräde. Medborgare blir lidande … genom indragen sjukvård, skola på knäna, fördyrad hemtjänst, sämre service inom olika områden …. vilket i nuvarande akuta (kaos-)situation kommer att påverkas negativt ytterligare.

Media har varit pådrivande genom sitt sätt att arbeta och sin bristande ansvarsförmåga avseende Public Service -uppdraget.
Politikerna har varit för fega och kännetecknats av handlingsförlamning där civilkuraget att stå upp för sina medborgare har brustit. De har inte velat bli etiketterade ”rasister”. Den etiketten har utdelats flitigt under en lång tid nu.

Sverige har en helt annan historia än de länder i Europa som nu går in för en politik där samhällskontraktet med medborgarna fokuseras. Flera av dessa har varit ockuperade av Sovjetkommunismen. De vill inte bli ”ockuperade” av något igen. De vill ha kontroll.

En handlingskraftig politiker är Ungerns Victor Orban (Fidesz) – han vinner också sitt folks förtroende. Men han får defintivt svensk Public Service djupa avsky.

Media – Public Service – har en stark makt i samhället – och de är sååå medvetna om detta. Det märkliga är att denna makt inte granskas lika självklart som de själva anser att den politiska makten ska granskas. All makt borde granskas – där ingår media.

#migpol - I Sverige glöms medborgarna Prof. Lars Trägårdh.
Prof. Tino Sanandaji.
Prof. Stefan Jonsson.

Granskare av ledarsidor.

Tidigare inlägg i detta ämne.