Inte konstigt alls med #migpol debatten!!! Hur den förts!
Det har varit en ansvarslös hållning – gränserna ska vara vidöppna för alla som flyr från något och vill komma till Sverige. Ingen annan hållning har ”accepterats”.

Flyktingarna har kommit. I massor. Nu är allt utom kontroll. Biståndsbudgeten används numera till flyktingarna som kommer till Sverige. Fattiga kvinnor i utsatta situationer på andra håll i världen får bidra genom att inte längre få hjälp. Det talas t.o.m. om att det ska lånas för att klara kostnaderna!

Sedan visar det sig att i flyktingströmmarna finns inte bara de som flyr från krig och förödelse! Där finns unga män från Afganistan, Albanien …. mm Där finns en hel del – 2/3 – som inte kommer från krig. De kommer i antal som är högst oroväckande och prognoserna uppdateras ofta med ökade antal. Ensamkommande barn uppdaterades idag med högre siffror. Naturligtvis är detta ohållbart! Naturligtvis!!

Naturligtvis vill svenska folket hjälpa människor i nöd och livsfara. Det finns olika sätt. En del verkar länge länge andra kortsiktigt.

Denna sanslösa/ansvarslösa hållning kommer att få allvarliga konsekvenser på många områden för Sverige och dess medborgare.

Framförallt är det (mp) och (v) som har denna ansvarslösa hållning och ni ser att Public Service är väl representerat med denna ansvarslösa grupp.

Nu står vi där och kaoset kommer närmare. Snart kommer det att påverka barnen i skolan. Snart kommer det att märkas i omsorgen, i sjukvården, …. välfärden kommer att ”nedmonteras” av vänstern – de rödgröna. Ett redan skattetyngt Sverige kommer att tyngas än mer. Vissa tycker det är OK och andra kommer att tyngas. Otryggheten ökar.

Sveriges förmåga att hjälpa nödställda i världen kommer att minska i samma takt. 

Asyl-journalisterAsylsökande - antal 

I Sverige glöms de egna medborgarna bort! Samhällskontraktet är i fara.

#migpol - I Sverige glöms medborgarna