FOLK HAR FÖRFÄRLIGT SVÅRT ATT HÅLLA ISÄR SAK OCH PERSON!
Tiggeriet är problemet – INTE människan.
Det är inte människan (tiggaren) som är problemet!!!!
Det är verksamheten – tiggeri – som är problemet.
Fattigdom SKA lösas på annat sätt. Det hjälper inte fattiga människor att underhålla verksamheten tiggeri genom att ge slantar som egentligen bara fyller funktionen att den som ger känner sig duktig.
Fattigdomen ska lösas på ett sätt som inte göder förnedring för den fattige.
Den som ger pengar i burken göder förnedring för andra människor och förhärligande av sig själv.
Verkligen förfärligt!
tiggeri