Det tänks och sägs mycket om #invandring men det finns inga garantier för att någon har rätt! Tänk om vår tids #invandring INTE löser frågan om den växande äldre befolkningsgruppen!? Tänk om … tänk om …. Jag skulle vilja ha mycket mer av Tänk om …. med ett varierat flöde av scenarier för Sveriges utveckling. Gärna forskningsbaserade utifrån olika perspektiv och med en stor gnutta fantasi i tänkbara utfall. Både med positiva och negativa utfall.
Tänk om Sverige går mot att utvecklas till ett fattigland och producerar tiggare som sprider sig över världen?! Hur skulle den utvecklingen kunna beskrivas – gör det!
Tänk om Sverige skulle utvecklas till ……?! Hur skulle den utvecklingen kunna beskrivas? – Gör det!
Ta fram olika tänkbara – kreativa men seriösa – scenarier som sedan kan debatteras på ett konstruktivt sätt! Dränk allt destruktivt enskilt tyckande som nu översvämmar debatten.

Läs gärna Magasinet NEO – http://magasinetneo.se
Kanske också Dagens samhälle – http://detgodasamhallet.com