Nu börjar jag bli RIKTIGT arg – ja faktiskt ilsk!

Med reservation för att SVT/SR – vårt Public Service – inte återger inslag korrekt.

SVT/SR har vid flera tillfällen nu lyft fram hur gamla missköts. Jag kan inte acceptera att det går till så. Absolut inte!

Gamla människor ska inte återföras till sina hem – ensamma och hjälplösa som s.k. ”färdigbehandlade”.
Gamla människor som önskar plats på äldreboende SKA få en sådan plats. Det är inte acceptabelt att väninnor eller familjen ska vara en utväg för att kommuner brister i sin omsorg om gamla människor.

Är det en verklighet i Sverige idag att gamla människor ska bli råttbitna i sitt boende? Ja tydligen!
Blir de inte konkret (ska utredas) så blir de det ändå bildligt!

Kommuner om missköter sig avseende omsorg om äldre människor ska hängas ut, påföras konsekvenser för misskötsel mm mm nästan så jag skulle vilja få dem bestraffade. Ja kanske det vore ngot. Tex att ansvariga politiker får halverad ersättning och den delen går till de drabbade gamla kommuninvnarna.

Ja jag ÄR ilsk och jag känner en jädrans kampvilja för äldres rätt.

Det är inte anständigt av ett land som Sverige att missköta sina äldre invånare! Det bör snarast tas fram en äldregaranti – en anständig omsorg om våra äldre.
Jag kan inte låta bli att nämna den okontrollerade miljardrullningen i kostnader för människor som kommer hit när samtidigt våra äldre lever så att de blir råttbitna.

Nu får det vara nog!

NU KRÄVER JAG ATT POLITIKER FATTAR!

Det kräver omedelbar handling!

politik_20150710_gamla