Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
– Eleanor Roosevelt –

“Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.”
― Viktor E. Frankl –

Allt kan man ta ifrån människan.
Utom en enda sak – den yttersta friheten
att välja förhållningssätt
till det som livet för med sig.
– Viktor Frankl –

”Av de vanliga människorna betraktas religionen som sann,
av de kloka som falsk och
av de styrande som användbar.”
– Romaren Senecas –

Vissa människor känner regnet
andra blir bara blöta
– Bob Marley –

Titta inte bara ner på dina fötter när du går
utan också på horisonten
så att du ser riktningen
– Dag Hammarskjöld –

One’s philosophy is not best expressed in words
It is expressed in the choices one makes.
– Eleanor Roosevelt –

“An abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior.”
― Viktor E. Frankl –

blom_20150514_tusenskona