Ibland kan det vara svårt att veta vilken organisation man ska använda när man vill bidra vid katastrofhjälp.

Som nu till Nepal efter jordbävningen.

Jag känner själv förtroende för IM- Individuell Människohjälp. Tror att mestadelen av pengarna hamnar där de ska. Ibland kan man ju vara tveksam när man hör att själva organisationen tar en stor del.

Jag har i alla fall använt mig av IM. Det var enkelt.

Du kan även skänka pengar via SMS. Skicka AKUT50 till 72901.  Då skänker du 50 kronor till de behövande i Nepal. Det går även att SMS:a AKUT100, AKUT200 eller AKUT500, för att skänka motsvarande belopp.”  IMs sida.

Bidra du också! Nepal behöver verkligen all hjälp de kan få.

heart_20150416_cherry