Lyssnar på Jesper Strömbäck på SVTforum
Tycker han bedriver intressant forskning.

En fråga man kan fundera över:
”Hur vi ser på oss själva i det samhälle vi lever i”
Hur ser jag på mig själv i det samhälle jag lever i?

”gemenskap och tillit kännetecken i ett samhälle med social sammanhållning”

Den sociala sammanhållningen – Hur ser den ut?
Vilken roll har mediekonsumtionen i sammanhanget?

Jag fastande för gruppen som inte känner att de behövs.
13 % känner inte att de behövs i det svenska samhället (22% av sverigedemokraterna)

Så får det inte vara! Det är underbetyg till politikerna. Alla medborgare har rätt att uppleva att de behövs. Har man ett jobb är säkert chansen större att man känner sig behövd.
Vi behöver fler jobb. Även jobb som är mindre kvalificerade och lågbetalda: (se föreg inlägg)

Intressant verkligen:
”Ju högre mediekonsumption desto mer känner man att man behövs i samhället”

Riskerar bli vår tids ”klassfråga” – vara nyhetskonsument eller nyhetsförnekare.

Här är det SKOLAN som har ett viktigt uppdrag! För att minska klyftor och gap mellan människor och för ökad delaktighet.
Skolan måste lära ut hur man konsumerar samhällsinformation bäst och så att det blir en vana.

head_20150426_skolan