Vänsterns klassretorik – arbetare och kapitalister – är lika otidsenlig som spöstraff. Uttråkande också för den delen. Det kommer alltid att finnas skillnader när det gäller ekonomi! Folk har olika lösningar vilket i sin tur genererar mer eller mindre valuta. Politiken ska se till att alla människor ges villkor till utbildning och gynnsam utveckling. Moral och etik är viktigt. Handlingar hos enskilda eller företag visar upp vilken moral och vilket ansvarstagande man står för. Moraldiskussioner borde få en mer framskjutande plats efter en tid av ”moralnedklassning”. Det har varit ”fult” att moralisera. Låt det bli stopp för detta. Lyft fram moral och ansvarstagande. Det liksom civilkurage behövs i varje samhälle. Lyft också hellre fram förebilder än motsatsen. En sådan är Siavosh Derakhti

Det finns skillnader, mellan människor i vår värld, som är tidsenliga och viktiga att beakta. En grov indelning för att belysa vad jag menar kan vara människor som ägnar sig åt såpor och spel när andra ägnar sig åt nyheter och samhällsfrågor. Jesper Strömbäck har uppmärksammat detta i ”Är nyhetsundvikande ett demokratiskt problem?”. Hans forskning omkring media är mycket intressant. Det har med demokratin att göra. Vad finns som är viktigare för ett samhälle?

verkligheten Läste precis hur SR ekot – vårt Public Service – ”granskar” miljonärer. Upprörande tendentiös tolkning av @sr_ekot Det genererar folks ilska i form av grova skriftliga brev till den orättfärdigt uthängda människan.