Bra att moderater står upp för att vi inte vill ha kåkstäder! Lyft frågan till Riksdagen!

Jag efterlyser även åtgärder mot företeelsen ”tiggeri”. Det är inte värdigt att underhålla en sådan destruktiv verksamhet.

Agera på EU-nivå!

Stockholm och Göteborg ….